Bua

Skrevet av Harald . i kategorien Bygninger

Stabburet utmerker seg ved sin særegne utforming og ble oppført som kornmagasin tidlig på 1700-tallet. Bua er bygget i 3 etasjer og er fredet iht "Lov om kulturminner".

I mars 1997 ble det foretatt befaring av stabburet med Fylkeskulturkontoret, Stiftelsen og byggmester.  I korrespondansen mellom Akershus Fylkeskontor og Stiftelsen blir det gitt råd om hvordan restaurere, hvilke materialer og hvilke type maling som bør brukes og at taket bør skiftes. Byggmester har i sine kommentarer foreslått støpte stabber noe som ikke blir motsagt. For å skaffe penger til restaureringen ble det sendt en fyldig søknad til advokat Eivind Eckbos legat. Det ble avslag.

Aurskog historielag tok på seg å reparere stabber og rette opp bua i 1997. Det ble brukt ca 120 dugnadstimer til dette arbeidet.                                                   

Stabburet ble i perioden 2001 - 2007 brukt som utstillingslokale og huser Aurskog Bygdekvinnelags sommerutstillinger. Bildet er fra sommerutstilling 2002.

Det viste seg etterhvert at det var behov en mer omfattende restaurering av Bua. Spesielt ytterkledningen på sørsiden var dårlig. 
I 2006 innvilges midler fra Riksantikvarens budsjett til istandsettingen. Arbeidet ble delt i tre deler; grunnarbeid, inklusiv fundament og stabber, tak og ytterkledning.

Det ble diskusjon i styret om stabbene skulle tilbakeføres til tre eller beholdes i betong. Begge deler er likeverdige i følge Riksantikvaren. I brev fra Akershus fylkeskommune 17.01.2006 gis det dispensasjon fra fredning av Stabburet for utskifting av betongpilarer og betongplater under stabburet. Nye betongpilarer skal utformes etter kopi av de eksisterende. 

Arbeidet med fundament og stabber ble påbegynt 2006 og fullført 2007. De nye betongstabbene hviler nå støtt på støpte fundanter som ligger i hele Buas lengde (nord-sør) under hver rad med stabber.

Restaurering av tak og ytterkledning ble gjennom i perioden 2009 -  2011. 

Bygningen er dermed klar for nye utstillinger i årene som kommer.