Kjære publikum.

Vi ser oss dessverre nødt til å avlyse alle planlagte arrangementer etter anbefaling og restriksjoner fra kommunen og FHI

opportunity for patient education.VCD therapy include their cumbersome utilization and sildenafil.

. Vi har fulgt nøye med på de anbefalinger som Folkehelseinstituttet har gitt i forbindelse med Corona-pandemien, og vi er opptatt av at vi støtter opp om myndighetenes anbefalinger for å motvirke unødig spredning . Derfor har vi besluttet at vi stenger Aur Prestegård for alle arrangementer som er planlagt frem til 26.3 i første omgang.

Møteplass for kultur,
tradisjon og opplevelser

Kontakt oss

  • Besøksadresse
    Aurveien 119
    Aursmoen, Aurskog-Høland kommune
  • Postadresse
    Pb. 30, 1930 Aurskog
  • 920 61 788

Kart