Skauen Husflidslag

Skrevet av Harald . i kategorien Stiftelsen

Skauen Husflidslag

Oppstarten til Skauen Husflidslag var langt inne på skauen - nærmere bestemt i Mangen- og Ovlien-området.

Husflidslaget ble stiftet i 1967 og bygger sin virksomhet på Norges Husflidslags grunnleggende verdier:

  • nærhet til røttene
  • nærhet til naturen
  • glede over skaperevne
  • glede over godt håndverk
  • glede over mangfold

Laget består av 90 medlemmer.

Styresammensetning i 2018:

Leder
Marit Reisjaa Karlsen, tlf. 924 40 973, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Nestleder
Aud Holm Johansen

Sekretær
Britt-Sølvi Kristiansen, tlf. 472 60 398, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kasserer
Inger B. Lund Egner, tlf. 482 97 788, epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Studieleder
Hanne Bonsak, tlf. 977 47 747, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Styremedlemmer
Eli Ostrø, tlf. 938 61 757 , e-post:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Trine Lise Harfallet, tlf. 911 68 443, epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Varamedlemmer
Solveig Sæther

Nettansvarlig
Marit Henriksen, tlf. 472 36 244

Leder Ung Husflid
Mogunn Frøise Nilsen, tlf. 917 73 226, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Kurs og studieringer

Vi kjører mange spennende kurs og har studieringer i lappeteknikk, broderi, skinnfellsøm og veving for å neven noe.

Følg oss for oppdatert informasjon på Facebook, eller ta kontakt med oss i styret for å få oversendt kurskatalog.

Link til Facebook

Stiftelsen

Skrevet av Harald . i kategorien Stiftelsen

Stiftelsen Aur Prestegård blei opprettet den 5. oktober 1984 av Foreningen til norske fortidsminners bevaring (Fortidsminneforeningen), Aurskog historielag, Skauen husflidslag, Aurskog-Høland kunstforening og Aurskog menighetsråd.

«Hvis det hadde vært en markert port ved inngangen til Aur prestegård, skulle de besøkende bli møtt med en innskrift som følgende:

Dugnadsånd, Pågangsmot, Dristighet, Utholdenhet, Trivsel, Samarbeid og Kreativitet.

Porten finnes ikke, men alle ordene er konkretisert innenfor det som i dag kalles Aur prestegård og Stiftelsen Aur Prestegård (SAP)».

Slik starter jubileumsrapporten fra 2013 som Ingrid Toverud og Brita Toverud tok på seg å lage. Damene gjorde et betydelig arbeid og du kan lese rapporten i sin helhet her. Arbeidet de gjorde vil være med på å bevare historien til stedet, og vil lette arbeidet for kommende styrer og råd.

Aurskog menighet

Skrevet av Harald .

Menighetsrådet

Leder og kontaktperson:
Kay Eyolf Granli, tlf. 90 69 64 20, epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Nestleder:
Lajla Mørland

Representant i Aurskog-Høland kirkelige fellesråd :
Ole Kristian Mangen

Øvrige styremedlemmer :
Solveig Holterud, Anne Lomsdal Struksnæs, Anne Sissel Bredesen, Per Edvard Tønsberg, Ingebjørg Sannerholdt.

Varamedlemmer:
Eva Schei Evensen, Bjørg Martha Berntsen, Anne Lise Fjellstad.

Representanter til styret i Stiftelsen Aur Prestegård:
Lajla Mørland

Menighets- og prestekontor

Aurskog kirke

Besøksadresse: Aur prestegård
Postadresse: Boks 18, 1930 Aurskog

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon: 67 20 53 10
Fax: 67 20 53 16

Ekspedisjonstid:
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10.00 - 14.00.

 

Menighetsbladet for Aurskog og Mangen

Kirkebud

KIRKEBUD utgis av Aurskog menighetsråd.
Bankgiro Kirkebud: 1271.07.06814

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ansvar:
Redaktør: Hans-Egil Øien

Red. medarb. : Marianne Tønsberg, Gjermund Eikli, Jan-Ivar Jenssen og Steinar Tosterud.

Layout: Paal Hval og Solveig Fjelde.

Trykk: 07 Aurskog

Målet er at Kirkebud skal komme ut fem ganger i året.

Les siste versjon av kirkebud:[her]

Menighetens aktiviteter

Magen kapell

Søndagsskole
Søndager kl. 11-12 er det søndagskole i presteboligen på Aur Prestegård. Dette annonseres i gudstjenestelista i Indre.
Alder fra 3 år og oppover.
Kontaktperson Ellen Lotterud, tlf. 63 86 21 35

Gudstjenester
Det holdes gudstjenester i Aurskog kirke og Mangen kapell (Nordre Mangen). Det er gudstjenester tre til fire søndager i måneden og en hverdagsmesse i måneden. Dette kunngjøres nærmere i menighetsbladet Kirkebud og i Indre Akershus Blad.

Aurskog Kirkes Barnekor
Kort har øvelse annenhver onsdag i presteboligen på prestegården.
Øvelsene varer fra 17.30 til 18.45.
Alle barn i skolealder som er glad i å synge - Kom og syng!
Kontaktperson: Anne Anthonisen, tlf.63 86 36 16

Åpen barnehage
Ole br/umm barnehage arrangerer åpen barnehage hver onsdag fra kl. 09.00.
Kontaktperson: Styrer Svanhild Vormeland, tlf. 63 86 38 70

Aur-koret
Koret øver i presteboligen på Aur prestegård, onsdager kl. 14.00-16.00.
Kontaktperson: Knut Martin Katla, tlf. 67 20 53 13 eller 67 20 53 10.

Tussi barneklubb
Annenhver mandag kl. 18.00 - 19.30 er det klubb i Ole br/umm barnehage.
Dette er et tilbud til barn fra 5 år og oppover.
Kontaktperson: Svanhild Vormeland, tlf. 63 86 38 70.

Speider
Speidergruppene samles mandager kl.18.00 til 19.30.
Dette er et tilbud for til barn i 5. - 8.klasse.
Kontaktperson: Heidi og Terje Sandvei, tlf. 63 82 65 79

Hverdagsmesse i kirken første onsdag i måneden kl. 19-20.

Aurskog historielag

Skrevet av Harald .

Aurskog historielag ble stiftet 14. mai 1952, men aktiviteten opphørte i løpet av 1958. I 1981 ble laget aktivert igjen og har i dag ca 200 medlemmer.

Styresammensetning i 2017

Leder : Brita Rannei Toverud, Stubberudveien 1, 1930 Aurskog. Tlf: 98015094. Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Kasserer : Ivar Birger Mediås, Toverudveien 237, 1930 AURSKOG. Tlf: 97022231. Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
SekretærJan Johansen , 1930 AURSKOG, Tlf: 924 99 173. Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Øvrige styremedlemmer
Kristin Waaler, Dingsrud, 1930 Aurskog. Tlf:  95752896. Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Vidar Kløfta, Sagbråten, 1930 Aurskog. Tlf. 90663242. Epost:Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Varamedlemmer :
Atle Holgar, Øiaveien 1 D. 1930 Aurskog. Tlf. 48145662. Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Ragnhild Berg Husmo, postboks 1931 Aurskog. Tlf. 99102480. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Øvrige verv

Revisorer : Ingar Lauritsen og Vidar Harethon 

Fest og arrangementkomite: Mina Bekkelund, Randi Lauritsen, Ragnhild Berg Husmo.

Aurskogkalenderen : Jan Johansen, Hans Ulviken, Hans Olav Lien.

Representanter til styret for Stiftelsen Aur Prestegård (SAP) : Ragnhild Berg Husmo, varamedlem: Brita Rannei Toverud.

Representanter til Rådet for SAP: Ellen Karine Egner, Oddvar Sætra, Hans Olav Lien.

Representanter til arrangementskomiteen i stiftelsen Aur prestegård: Ole Aasnes. Vara. Magnus Bergum.

Representanter til ny arbeidskomite i historielaget: Tore Ovlien, Anne Lise Torvund, Asbjørn Hagen, Thorbjørn Hagen, Halgeir Olsen, Jon Sigmund Holtet.

Valgkomitete------

Historielagets e-postadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Viktige saker gjennom 20 år

Aurskog kalenderenkalenderen startet opp i 1984 etter en modell fra Vågå historielag - utgis i samarbeid med Aurskog Sparebank og er en "julegave" til folk i Aurskog.

Registreringer

  • Innsamling, registrering og navning av gamle konfirmantbilder.
  • Registrering av stedsnavn som holdt på å gå i glemmeboka på jorder og åkerlapper, samt navn på møller og sagbruk
  • Bevaring av bygdas dialekt; 8 personer i bygda er blitt intervjuet - kassetter er oppbevart i bankboks.

Finneboplassen Fallet ved Ovlien

Plassen ble ryddet og merket etter initiativ fra Asbjørn Fossen og med god hjelp fra Oddvar Sætra. I 1997 ble plassen offisielt "åpnet" ved en befaring og en tilstelning på Ovlien Samfunnshus med den finske ambassadøren tilstede.

Husmannsplasser

Historielaget har registrert og synliggjort alle husmannsplassene under Aur Prestegård på et kart som henger på svalegangen på Forpakterboligen. I tillegg er husmannsplassene Grimsstigen, Langbråtan, Hamborg, Tjennsmo og Bråtan som tilhører gården Rud merket. Våler mølle og "Vaskeplassen" ved Lierfoss-elva er også merket. [Les mer]

Binderssteinen ved Lierfoss

Minnesteinen over Johan Våler, som tok patent på papirklemma (forløperen til bindersen) ble avduket i oktober 1999. Kunstneren Arne Lindaas er mannen bak utforming av stedet med steinen, møllesteinsbord og minneplata som er festet til steinen.

Ulviken skole ved Ulviksjøen

Ulviken skole er under restaurering. En regner med at det mest nødvendige restaureringsarbeidet blir ferdig i løpet av 2004.

Margaretha-kilden ved Aurskog kirke

Margaretha-kilden har vært et tema i vårt lag og hos kommunale råd og utvalgi mange år. Det arbeides nå fra kommunens side med å få overdratt eiendomsretten over området der kilden ligger fra Opplysningsvesenets Fond. [Les mer]

Boka "Der skogen suser milevid"

Setskog, Høland og Aurskog historielag startet et samarbeidsprosjekt i 2000 med utgangspunkt i skogsdrift fra gamle dager og fram til 1960-åra da motorsaga gjorde sitt inntog. Det store og viktige arbeide som disse lagene har nedlagt foreligger i bokform med tittelen "Der skogen suser milevid".

Flere artikler …

Møteplass for kultur,
tradisjon og opplevelser