Prestegården er åpen for servering

Dato
17.05.2019 10:00 - 13:00

Beskrivelse

Kaffesalg, vaffel, kaker og lynlotteri.
Møteplass for kultur,
tradisjon og opplevelser