Kultursøndag på Aur prestegård, 9. september 2012

Skrevet av Harald . i kategorien Aktuelt

Søndag kl. 12 - 15

Kulturminnedagen markeres - årets tema er «Møteplasser»; hvor møttes mennesker tidligere, hvor møtes vi i dag? Er det steder for gudsdyrkelse, handel, reisevirksomhet eller fest og moro som er våre viktigste møteplasser?

Aur Prestegård er i dag en populær møteplass og et levende kultursenter i Aurskog-Høland kommune, med utstillinger, konserter, møter, kurs, markeder osv. Ikke minst har den årlige sommerutstillingen ”Fra Jonsok til Olsok” bidratt til at folk fra hele Romerike har oppdaget dette senteret.


Historien om Aur Prestegård viser betydningen av ildsjeler i et lokalsamfunn. De har vært med på å skape forståelse for bevaring av gammel tradisjon i tillegg til å ha skapt en viktig møteplass for kulturformidling i lokalsamfunnet.

Aurskog Historielag deler ut ”Den gyldne bærplukker” til en ildsjel som gjennom årene har bidratt med stor innsats på Aur.

I tillegg er det åpent i alle bygninger med lokalhistoriske utstillinger, husflid og loppebutikk.
Det blir salg av rømmegrøt, tyttebærkaker, vaffel og kaffe.