Aurskog historielag

Skrevet av Harald . i kategorien Aurskog historielag

Styresammensetning i 2023

Leder : Jan Johansen. Tlf 92499173. Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Kasserer : Marianne Holtet. Tlf.93235339 Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sekretær Anne-Kari Trandem, Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Øvrige styremedlemmer
Bente Hagen. Epost:Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Varamedlemmer :
Brita Toverud. Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Stig Olav Dæhlen. Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Arild Henriksen. Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Øvrige verv

Revisorer : Ingar Lauritsen og Arne Dæhlen 

Fest og arrangementkomite:  Randi Lauritsen, Bente Hagen

Aurskogkalenderen : Hans Ulviken, Arne Værvågen, Vidar Harethon, Knut Arne Lybæk.

Representanter til styret for Stiftelsen Aur Prestegård (SAP) : Ragnhild Berg Husmo, Edla K. Svanstrøm

Representanter til Rådet for SAP: Hans Olav Lien, Oddvar Sætra, Bia Hammer, Sven Bjarne Tangen.

Representanter til arrangementskomiteen i stiftelsen Aur prestegård: Evy Andresen, Bente Hagen, Line Marie Hotet.

Representanter til ny Kulturminnekomité:
Det nye navnet er Kulturminnekommiteen valgt på Årsmøtet 8/2-2023: Jon Sigmund Holtet, Tore Ovlien, Asbjørn Hagen, Hallgeir Olsen, Per Ivar Nordby, Erik Aanerud, Arne Værvågen, Vidar Harethon, Hans Johan Holmedahl.

Utstilling i låven: Ragnhild Berg Husmo, Jan Johansen, John Dalby, Arne Værvågen, Bjørn Tønsberg.

ValgkomiteteKristin Vaaler, Asbjørn Hagen, Vidar Harethon.

Medlemstall pr. 7/3-2023 ca.145

Historielagets e-postadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Viktige saker gjennom 20 år

Aurskog kalenderenkalenderen startet opp i 1984 etter en modell fra Vågå historielag - utgis i samarbeid med Aurskog Sparebank og er en "julegave" til folk i Aurskog.

Registreringer

 • Innsamling, registrering og navning av gamle konfirmantbilder.
 • Registrering av stedsnavn som holdt på å gå i glemmeboka på jorder og åkerlapper, samt navn på møller og sagbruk
 • Bevaring av bygdas dialekt; 8 personer i bygda er blitt intervjuet - kassetter er oppbevart i bankboks.

Finneboplassen Fallet ved Ovlien

Plassen ble ryddet og merket etter initiativ fra Asbjørn Fossen og med god hjelp fra Oddvar Sætra. I 1997 ble plassen offisielt "åpnet" ved en befaring og en tilstelning på Ovlien Samfunnshus med den finske ambassadøren tilstede.

Husmannsplasser

Historielaget har registrert og synliggjort alle husmannsplassene under Aur Prestegård på et kart som henger på svalegangen på Forpakterboligen. I tillegg er husmannsplassene Grimsstigen, Langbråtan, Hamborg, Tjennsmo og Bråtan som tilhører gården Rud merket. Våler mølle og "Vaskeplassen" ved Lierfoss-elva er også merket. [Les mer]

Binderssteinen ved Lierfoss

Minnesteinen over Johan Våler, som tok patent på papirklemma (forløperen til bindersen) ble avduket i oktober 1999. Kunstneren Arne Lindaas er mannen bak utforming av stedet med steinen, møllesteinsbord og minneplata som er festet til steinen.

Margaretha-kilden ved Aurskog kirke

Margaretha-kilden har vært et tema i vårt lag og hos kommunale råd og utvalgi mange år. Det arbeides nå fra kommunens side med å få overdratt eiendomsretten over området der kilden ligger fra Opplysningsvesenets Fond. [Les mer]

Boka "Der skogen suser milevid"

Setskog, Høland og Aurskog historielag startet et samarbeidsprosjekt i 2000 med utgangspunkt i skogsdrift fra gamle dager og fram til 1960-åra da motorsaga gjorde sitt inntog. Det store og viktige arbeide som disse lagene har nedlagt foreligger i bokform med tittelen "Der skogen suser milevid".

Romeriksforbundet

Skrevet av Harald . i kategorien Aurskog historielag

Romeriksforbundet - et frilynt ungdomslag utmeldt fra Eidsiva Ungdomslag

Begrunnelse:
Krav om at all skriftlighet skulle forgå på nynorsk og at medlemmer fra Blaker, Fet , Sørum og Aurskog ikke ble valgt inn i styret eller komiteer.

Nystiftet i 1909.

Målsetting for Romeriksforbundet

 • Stimulere fedrelandsfølelsen
 • Respekt for menneskeverdet
 • Raumalekene etter 1945
 • Arbeide med bunaden

Første formann
Johan Garder, Fet

Utstillingen viser hvilke konkurranser som Romeriksforbundet arrangerte og de plasseringer som Aurskog ungdomslag fikk i disse.

Aurskog ungdomslag

 • Grunnlagt 1894
 • Første møte på Aursmoen
 • Første formann H E Tønsberg
 • Nestformann Anna Hagen
 • 126 medlemmer meldte seg på første møte

Foreningen formål

 • Foredling av moralen
 • Utvikle ånden og vekke interesse- og forståelse for de reformer vår tid arbeider med og de tanker som disse grunner seg på

I 1908 fikk laget ny fane, samtidig med 100 års jubileet for slaget på Toverud.

Ungdomslaget var veldig allsidig med mange tilbud til medlemmene, bla idrettsgrupper, teater og revy virksomhet og fester.

I 1914 skilte det som ble arbeiderungdomslaget seg ut.

Til å begynne med var alle møter på Trampen, men etter skilsmissen hadde ikke den borgelige gruppa noe eget tilholdssted. Det tok en tiårs tid med dugnadsarbeid og gaver før Bøndernes hus stod ferdig.

Helt avgjørende var donasjon fra Casper Lomsnes på 17000 kr.

Utstillingen viser en plakat med navn på formennene gjennom tidene.

Utstillingen viser også diplomer og pokaler vunnet av medlemmer av ungdomslaget i konkurranser i regi av Romerike ungdomsforbund. Diplomene er vakkert utformet.

Hvorfor historielaget har satt opp denne utstillingen?

Det er av den gode grunn at alle gjenstandene vi har ble overlatt oss da Bøndernes Hus ble solgt. Vi har egentlig ikke oppbevaringsplass, men vi synes det var for gæli at dette skulle ligge stable her i Forpakterboligen, på historielagets rom, uten at noen visste hvor alt var tatt veien.

Når dere går og ser på utstillingen, må dere beundre de kunstnerisk utformete diplomene, pokalene som er av sølv og fanen

. Den ble første gang tatt i bruk 1908 da man feiret 100 årsdagen for slaget ved Toverud. I dette jubileet hadde ungdomslaget mange viktige oppgaver.