Margaretha-kilden

Skrevet av Harald . i kategorien Historie

Like syd for kirken ligger den hellige Margaretha-kilden som er fredet

. Også etter reformasjonen har denne vært besøkt som hellig kilde . Den Øvre Fredrikhaldske Kongevei var en del av pilgrimsleden til St.Olavs skrin i Nidaros. Med start i det sentrale Tyskland gikk pilgrimene opp via Bohuslan, gjennom Høland og Aurskog - over Glomma mot Frogner kirke, der veien til slutt løp sammen med den såkalte Oldtidsveien mellom Oslo og Trondheim. Margaretha-kilden ved Aurskog kirke var et viktig mål underveis.

Det arbeides nå fra kommunens side med å få overdratt eiendomsretten over området der kilden ligger fra Opplysningsvesenets Fond.