Salgsutstilling med grafikk og maleri av Liv Heier 20. - 28. oktober 2012

Skrevet av Harald . i kategorien Aktuelt

Åpen lørdag og søndag kl. 12 - 15 og onsdag kl. 18 - 20

Gratis inngang.
Alle er hjertelig velkommen; grupper kan avtale besøk – tlf. 90936678

Liv Heier om sin kunst:
“Helt siden debuten på slutten av 1980-tallet har jeg konsentrert meg om kvinnelige aktmotiver. Noen sover. Andre bedriver flyøvelser. Noen venter. Vi er et sted mellom fantasi og virkelighet. Akten beskriver mennesket, nakent og litt løsrevet fra en bestemt tid og miljø. En slags målestokk for menneskelig aktivitet. Kvinneskikkelsene er ofte plassert i modernistiske interiører. Jeg maler mellomrommene, vindusflatene og skyggene som byggene skaper. Flatene beskriver like gjerne lys, skygge eller tomrom, som elementer fra et konkret arkitektonisk rom. Det emosjonelle utrykket i maleriet er nedtonet, det handler om små forskyvninger i en ofte hverdagslig framstilling av kvinnen.”