Hva skjer?

Skrevet av Harald . i kategorien Aktuelt

God jul

Du har sikkert lagt merke til stilasene rundt Forpakterboligen og lurt på hva som skjer?

Forpakterboligen var den første bygningen på tunet som gjennomgikk en omfattende restaurering. Dette arbeidet ble avsluttet i 1991; altså for mer enn 20 år siden.  Det var derfor nødvendig å gjøre noe med taket igjen som var spesielt dårlig mot nord (ut mot veien). 

Arbeidet med taket har tatt lengre tid enn planlagt, men det er fordi vi gjør mer enn det som lå i de opprinnelige planene. Det viktigste er at vi skifter ut all takstein med ny. Bare ca. 1/6 av de opprinnelige taksteinene av tegl var bra nok til å kunne gjenbrukes. Derfor har vi valgt å bytte til nye etter at dette ble godkjent av vernemyndighet v/Akershus Fylkeskommune. De nye steinene er svært like de gamle og vil få mer riktig patina etterhvert. 

Et annet viktig tiltak vi nå har gjort er å sette opp takrenner. Dette har vært et ønske lenge, men har tidligere blitt avvist av vernemyndighet. Nå er det imidlertid godkjent. En viktig grunn til dette er de skadene som har oppstått på vegg mot nord som en følge av at vann har samlet seg på utspring i panelen. Disse skadene må vi utbedre senere når vi har finansiering for å dekke kostnadene. Takrennene vil også gjøre at vi endelig slipper å få vann i hodet når vi går inn til svalgangen ved hovedinngangen i regnvær. 

Arbeidet er nå i sluttfasen, og forventes avsluttet i løpet av februar. 

Styret