Kjell-Boy Næss

Skrevet av Harald . i kategorien Aktuelt

Her kommer Kjell-Boys presentasjon av seg selv:

Jazzmusikeren Rømsjøen en oktoberdag

Jeg er født 23.06.1944 i Aurskog, så dette blir vel det man kan kalle en jubileumsutstilling. Som fireåring fikk jeg mitt første trekkspill av bestefar, siden har jeg spilt som spelemann i en masse sammenheng i alle år.

Interessen for forming har alltid vært der. Først utdannet jeg meg til baker og holdt på med det i ca.10 år, siden ble det musikk og pianostemmerlære. 

I 1986 startet jeg et eget firma der jeg driver med pianostemming, salg av pianoer, spilling, treskjæring og maling.

Jeg begynte å male i 1960 da min kone sa jeg burde begynne med det - og er selvlært.

Jeg satt veldig mye ute i naturen og malte, inne på de store skogene hvor jeg malte naturalistisk i mange år. Etter hvert ble det Munch, Cézanne, Van Gogh og Harriet Bakker "impresjonisme og ekspresjonisme,"  som ble det jeg syntes var spennende og godt å se på. I dag tenker jeg ikke så mye på stilen eller metoden, det kommer som regel av seg selv. Synsinntrykk og forskjellige opplevelser lagres i underbevisstheten og blir et bilde som regel litt senere.

Det samme er i høy grad avgjørende i musikk hvor klanger, kontraster og intervaller må danne en harmonisk helhet. En gang i året reiser jeg rundt til alle barneskolene i Aurskog-Høland hvor jeg maler og spiller med førsteklassinger. 

Jeg skjærer også tre-modeller for Neverstua, en bedrift for mennesker som har spesielle behov – disse arbeidene blir også vist på utstillingen.

I 2004 fikk jeg Aurskog-Høland kommunes kulturpris. Har tidligere hatt to utstillinger på Aur – og mange andre utstillinger i gjennom flere år.