Velkommen til elevutstilling - et kunstprosjekt om avhengighet!

. i kategorien Aktuelt

 

Torsdag 15.okt. kl. 19.00 - 21.00 i låven på Aur Prestegård

Prosjekt Narko er et kunstprosjekt av Heidi Aastad, som skal være forebyggende og informerende. Prosjektet bygger på historien rundt det å ha en bror som ruser seg, hvordan han og de rundt han har det og hva bivirkninger rundt rus kan føre til.

Program
19:15    Velkommen av Ann Christin Holtet
19:20    Ordfører Roger Evjen
19:30    Heidi Aastad
  

I samarbeid med Aurskog-Høland kommune og Ungt Entreprenørskap Akershus ble det arrangert en felles Innovasjonscamp for 1. klassingene på Bjørkelangen vgs, og for 7. og 8. trinn på Aursmoen, Bråte, Haneborg og Bjørkelangen skole. Oppgaven var å uttrykke avhengighet gjennom et kunstverk. Resultatet fra alle elevene skal vises frem på Aur Prestegård.

Kunstverkene skal i november også stilles ut på Stortinget i forbindelse med lanseringen av den nye rusmiddelpolitikken.
Ungt Entreprenørskap Akershus er en ideell organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Kontaktinfo: Ann Christin Holtet, mob. 418 06 182