Årsmøte i Aurskog Historielag 2016

Skrevet av Harald . i kategorien Aktuelt

Sted: Aur Prestegård i presteboligen (den gule bygningen), venstre inngang.

Tirsdag 26. januar kl. 19:00

Sakspapirene vil bli tilgjengelig på nettsidene på et senere tidspunkt.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet

 

Foredrag om Aurskog Brannvesen

Jan Pedersen tar oss med på en tidsreise om Aurskog Brannvesens historie og dets arbeid

Bevertning

Årsmøte

  1. Konstituering
  2. Årsberetningen for 2015
  3. Regnskap for 2015
  4. Arbeidsplan for 2016
  5. Kontingent for 2017
  6. Innkomne saker
  7. Valg

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 19.1.2015

Velkommen

Hilsen Styret