Grøtlørdagen 17. november

Skrevet av Harald . i kategorien Aktuelt

Aurskog historielag kan servere en «grøtpinn» denne dagen!

Jorunn Engen, kjent skikkelse fra Eidskog, kommer til Aur for å fortelle litt om «Skoginger». Et fellesskap bestående av 14 kunsthåndverkere på Eidskog og i traktene omkring.

Deres fremste interesse er å bevare gammelt håndverk og tradisjoner.
Jorunn Engen vil også ha med seg et eksempel på et arbeide laget av et av medlemmene. Oppstart kl 1300.

Du kan lese mer her: www.skoginger.no