Markering av Fortidsminneforeningens 175 års jubileum på Aur Prestegård

Skrevet av Harald . i kategorien Aktuelt

 

 

 

«Vilje til vern i 175 år»

Søndag 21. juli

Fortidsminneforeningen er en frivillig organisasjon som siden 1844 har kjempet for å ta vare på verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, slik at kommende generasjoner også skal kunne glede seg over dem. En av de første redningsaksjoner foreningen lyktes med, gjaldt Gamle Aker kirke i Oslo. Siden overtok foreningen etter hvert åtte stavkirker som på denne måten er sikret. I dag er foreningen eier av til sammen over førti kulturhistoriske eiendommer rundt om i landet.

Fortidsminneforeningen er organisert med 21 ­avdelinger som har sine lokallag. Til sammen ca. 7000 medlemmer og medlemskap er åpent for enhver. De fleste fylker har én avdeling. Oslo og Akershus har en felles avdeling med tre lokallag, bl.a ett på Romerike.

På Aur var Fortidsminneforeningen en viktig støttespiller ved etableringen av Stiftelsen i 1984 og har i årene siden bidratt med nyttig kunnskap mht verne- og restaureringsarbeidene som har pågått med bygningene på tunet. Fortidsminneforeningen er også representert i Stiftelsen styre.

Stiftelsen har i dag 3 bygninger som er fredet av Riksantikvaren – for øvrig de eneste fredede bygningene i Aurskog-Høland kommune.

Stiftelsen markerer jubileet ved en fotoutstilling, et kåseri kl 13:00 ved styreleder i Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus – Svein Solhjell, og har en stand med utdeling av informasjons- og vervemateriell.

Alle som er opptatt av bygningsvern, kulturminner og gamle hus bør ta seg en tur til Aur på søndag.