Kulturminnedag på Aur

Skrevet av Harald . i kategorien Aktuelt

Søndag 8. september kl 12:00 – 15:00

Program

  • Åpne utstillinger i låven, grisehuset og stabburet
  • Kåseri; «Historien om Finstadbru Kassefabrikk» v/ Einar Hugo Ingier kl 13:00 i låven.
  • Utdeling av «Den gyldne bærplukker» v/ Styret
  • Skauen Husflidslags husflidsmarked
  • Åpen Prestegårdsbutikk
  • Kaffesalg

Informasjon fra Kulturvernforbundets hjemmeside:

Kulturminnedagene markeres 7.-15. september 2019 med tema «fremtidens kulturarv».

«Kulturminnedagene er Norges største historie- og kulturarvsfestival med 300 arrangement og 70.000 besøkende rundt om i landet hvert år. Kulturminnedagene arrangeres av frivillige lag, foreninger, museum, kommuner, private eiere av kulturminner og andre som ønsker å formidle kulturarven.

Gjennom Kulturminnedagenes tema for 2019 «fremtidens kulturarv» inviteres arrangører til å spesielt involvere barn og unge. Inviter gjerne barn til å reflektere rundt hva kulturarv er og hva som definerer den lokale kulturarven, ved kysten, på innlandet eller i byen. Kulturarv defineres ofte som «spor etter menneskelig aktivitet». Hvilke spor setter vi i dag som er viktige å dokumentere og ta vare på for fremtiden? Hver dag setter vi digitale, fysiske og immaterielle spor som kan si noe om tiden vi lever i. Samtidig kan mangelen på spor være et vitne på endringer i samfunnet. Er det rom som ikke besøkes, historier vi glemmer eller kunnskap som forsvinner, som vi kan løfte og skape aktivitet rundt?