Markering av Husflidsdagen 2019

Skrevet av Harald . i kategorien Aktuelt

Lørdag 7. september kl 12:00 – 15:00

Tema: «Holdbart – fremtidens kulturarv».

Program

 • Skauen Husflidslags husflidsmarked
 • Skauen Husflidslags utstilling «Holdbart» i grisehuset
 • Sykurs (ikke påmelding) - kurset er for de som går 5-klasse og oppover. Er barna yngre kan de bli med hvis de har med en voksen til å hjelpe seg.
  Kurset er gratis for Skauens Ung husflid-medlemmer.
  Kostpris (ca kr 60 = material-pakke) for de som ikke er medlemmer i husflidslaget.
  Alternativ aktivitet for de som ikke deltar på sykurset.
 • Åpne utstillinger også i låven og stabburet
 • Prestegårdsbutikk
 • Kaffesalg

Informasjon fra Norges Husflidslags hjemmeside:

«Husflidsdagen har Holdbart som sin røde tråd. Holdbart skal vise oss mulighetene som tradisjonshåndverk og materialkunnskap gir - på veien mot et mer ansvarlig forbruk.

Kunnskap om materialer og teknikker er forutsetninger for å gjøre ansvarlige valg som forbruker. Det å lage, reparere og utnytte ressursene som ligger i det vi omgir oss med, var tidligere en selvfølgelig del av allmenndannelsen, - en del av vår immaterielle kulturarv. Med dagens situasjon er denne kunnskapen igjen høyaktuell. Velstanden vår, kjøpekraften og overforbruket har skapt enormt store utfordringer for kloden vår og livet på den.

Ting, klær og utstyr i gode materialer, som vi kjenner opphavet til eller som har en egen betydning for oss, ønsker vi å ta vare på. Å være glad i tingene sine, ta vare på dem og la dem få en langvarig bruksverdi er bærekraftig. Kvalitetsbegrepet får flere betydninger, og kan beskrive identitet, materialitet og holdbarhet.»