Personvern og informasjonskapsler

Skrevet av Harald . i kategorien Om oss

Sist oppdatert: 21.mars 2022

Når du besøker nettsiden vil nettleseren din laste ned informasjonskapsler ("cookies"). Dette er små tekstfiler som utveksles mellom din enhet og dette nettstedet og som brukes for å få nettstedet til å fungere best mulig.

Som nettbruker kan du velge å avvise lagring og bruk av informasjonskapsler ("cookies"). Post- og teletilsynets nettside nettvett.no har beskrivelse av hvordan du kan akseptere eller avvise informasjonskapsler ("cookies").

Informasjonskapsler på nettsiden

Vi benytter publiseringsverktøyet Jooma til vårt nettsted. 

Jooma lagrer s.k. "session cookies" (økt informasjonskapsel).  

Poenget ned konseptet er å spore en bruker gjennom besøket på nettstedet. Hver side bruker ser på og hva som gjøres er en del av økten. Det spiller ingen rolle om brukeren er pålogget eller ikke, økten er fortsatt en del av hver brukers besøk.

Når en økt er over, slettes dataene som er lagret for den, og det er ingen historikk lagret for den spesifikke økten på lang sikt.

En rask oppsummering av hvordan en økt fungerer og hva den er god for er:

  • Nettleseren din og serveren din jobber sammen for å holde små bolker av data om en besøkende.
  • Disse dataene hjelper til med å endre den neste siden brukeren laster inn for å skreddersy den for brukeren.
  • Brukerens aktiviteter på hele nettstedet ditt kan til slutt også lagres i databasen permanent.

En Joomla-økt har 2 komponenter: En nettleserinformasjonskapsel og en databasepost. Disse komponentene er kort beskrevet under.

Økt informasjonskapsel for nettleser
Nettleserinformasjonskapselen er ganske enkelt en tilfeldig tegnstreng for å identifisere den besøkende. Det er ingen personlig identifiserbare detaljer i informasjonskapselen og ingen reelle bruksdata. Informasjonskapselen er merket som en "økt"-type informasjonskapsel, noe som betyr at den vil utløpe (slettes automatisk) når nettleseren lukkes eller renses av nettleseren etter en bestemt periode uten bruk; for eksempel dersom du ikke besøkt en side på nettstedet på 1 uke. Dette siste tilfellet er nyttig for folk som lar datamaskinen kjøre og aldri lukker nettleseren.

Databasepost
Joomla-databasen har da en post knyttet til hver økt-informasjonskapsel. Innenfor denne databaseposten kan Joomla lagre data knyttet til den besøkende. Disse dataene kan være informasjon som kan være nyttig for fremtidige sidevisninger under dette besøket.

Avslutning av en øk
Mens nettleserinformasjonskapselen kan forbli lagret i lang tid, har Joomla en tidsbegrensningen i minutter som avgjør når økter som ikke har blitt brukt fjernes fra databasen. På våre sider er øktens levetid er satt til 15, som vil si at oppføringen av økten i databasen automatisk slettes hvis brukeren ikke har sett på en side eller gjort andre handler på nettstedet på 15 minutter.

Statistikk og logg

Når du leser vår nettsider vil det bli lagret informasjon i statistikk- og logg-filer. Disse loggene blir utelukkende brukt til arbeid med feilsøking og sikkerhet og ingen data blir trukket ut eller brukt fra disse loggene. Loggene slettes etter et gitt intervall (normalt 4 uker). Kun administratorer av webserveren har tilgang til disse. 

HTTPS og sikker overføring

Nettstedet vårt dekkes av kryptering med HTTPS. Hvis du vil forsikre deg om at en side er kryptert, vil det i adressefeltet øverst i nettleseren vises en hengelås og/eller stå "https" i stedet for bare "http" foran adressen.

Formålet med kryptering er å sikre en trygg datakommunikasjon mellom server (nettsiden) og klient (din datamaskin). Dette inkluderer et digitalt sertifikat som skal bevise at nettstedet og dets avsender er ekte.

 

Vilkår og betingelser

Skrevet av Harald . i kategorien Om oss

Sist oppdatert: 18. mars 2022

Takk for at du besøker nettsiden våre. Vennligst les følgende vilkår og betingelser nøye som gjelder for bruken av nettisiden vår: aur-prestegaard.no ("Nettsiden"). 

Nettsiden drives av Stiftelsen Aur Prestegaard (Org. nr. 977132894), Aurveien 119, 1930 Aurskog som i det følgende omtales som "Stiftelsen". 

Generelle vilkår

Brukervilkårene gjelder for all bruk av Nettsiden.

Tjenesten som tilbys på Nettsiden leveres av Stiftelsen Aur Prestegaard.

Enhver som besøker eller bruker Nettsiden er å anse som "Bruker".

Tilgang til Nettsiden

Tilgang til Nettsiden gis på midlertidig basis og vi forbeholder oss retten til, uavhengig av årsak og til enhver tid, å trekke tilbake eller endre tjenestene vi tilbyr på Nettsiden, uten at du varsles om dette. Vi vil ikke på noe grunnlag være ansvarlige dersom Nettsiden på et gitt tidspunkt eller i en periode er utilgjengelig.

Informasjonskvalitet

Stiftelsen gjør sitt beste for at informasjonen på Nettsiden er korrekt, nøyaktig og oppdatert på tidspunktet for publiseringen. Vi skal derimot ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skade direkte eller indirekte som følge av bruk av Nettsiden, herunder enhver handling foretatt i tillit til informasjon som har fremkommet der. Brukeren oppfordres ved tvil å ta kontakt med Stiftelsen.

Personvern

Stiftelsen behandler dine personopplysninger i samsvar med våre Personvernregler. Vennligst les disse nøye.

Ved å bruke denne Nettsiden samtykker Brukeren i Stiftelsens Personvernpolicy. Dette medfører at Brukeren aksepterer at Stiftelsen  samler inn og lagrer visse typer informasjon om Brukeren. Slik informasjon blir hentet inn eller etterspurt i anledning, og i den grad, det er nødvendig for bruken av Nettsiden. Brueken av slik informasjon behandles etter de krav som er satt. Dette omfatter blant annet begrensning i utlevering av personopplysninger til tredjeparter. Dette vil kun gjøres hvor dette er lovpålagt.

Immaterielle retter

Stiftelsen er eier og rettighetshaver til alt av immaterielle rettigheter tilknyttet Nettsiden, herunder materiale som er publisert der, med mindre annet særskilt fremgår. Stiftelsen forbeholder seg alle slike rettigheter.

Det er ikke tillatt å bruke, kopiere, utnytte, etc. Stiftelsen immaterielle retter uten særskilt tillatelse fra Stiftelsen.

Bruker har ikke anledning til å bruke innhold fra Nettsiden til kommersielt bruk uten etter skriftlig samtykke fra Stiftelsen. Dette omfatter også Stiftelsenimmaterielle retter. Ved spørsmål oppfordres Brukeren å ta kontakt med Stiftelsen.

 Virus, hacking, og andre overtredelser

Bruker har ikke rett til å urettmessig skaffe seg tilgang til Nettsiden; introdusere virus, trojanere, dataormer, etc.; eller på annen måte handle på en måte som er ødeleggende for Nettsiden. Dette omfatter også “denial-of-service”-angrep og “distributed denial-of-service”-angrep. Overtredelser av dette forbudet er et lovbrudd etter gjeldende rett. Stiftelsen forbeholder seg retten til å forfølge slike rettslig.

Stiftelsen skal holdes ansvarsfri for eventuelle tap, som direkte eller indirekte, er forvoldt av en Bruker av Nettsiden.

Lenker til Nettsiden

Bruker kan opprette lenker til Nettsiden, så lenge dette gjøres på lovlig vis og etter godt skjønn. Opprettelse av lenker til Nettsiden må respektere bestemmelsene om immaterielle retter beskrevet i klausul over. Bruker har ikke anledning til å oppredde lenker til Nettsiden dersom dette vil skade Stiftelsen rykte; fremstå som en godkjennelse, forbindelse, anbefaling, etc. når Stiftelsen ikke har Samtykket til dette; krenker immaterielle retter eller andre personers rettigheter, eller på annen måte vil fremstå som smakløst, provoserende eller ikke samsvare med Stiftelsen verdier.

Bruker må ikke opprette lenk fra en nettside som Bruker selv ikke er eier av.

Det må ikke foreta”framing” av Nettsiden til andre nettsider.

Lenker fra Nettsiden

Stiftelsen forbeholder seg retten til å publisere lenker til andre nettsider. Slike lenker er utelukkende til informasjonsformål. Stftelsen kontroller ikke nettsidene lenkene viser til, og er dermed heller ikke ansvarlig for feil eller mangler ved informasjonen som fremgår av disse nettsidene. Stiftelsen er ei heller ansvarlig for tap som direkte eller indirekte følger av bruke av disse nettsidene, eller handlinger utført med tillit til informasjon som fremgår fra disse nettsidene.

Endringer på Nettsiden

Stiftelsen forbeholder seg retten til å etter eget ønske gjøre endringer på Nettsiden, Brukervilkårene og tilhørende retningslinjer. Det er de til enhver tid gjeldene Brukervilkårene som gjelder for bruken av Nettsiden. Bruker bør fra tid til annen undersøke Nettsiden for å gjøre deg kjent med de gjeldende Brukervilkårene.

Skadesløsholdelse

Bruker aksepterer å holde Stiftelsen skadesløs for enhver rettsforfølgelse rettet mot den. Dette gjelder rettsforfølgelse som beror på Brukers bruk av Nettsiden, når slik bruk er i strid med Brukervilkårene. Dette omfatter også bestemmelsene i punkt om Immaterielle retter. Videre gjelder dette også ved påstander om krenkelse av tredjeparters immaterielle retter; og ved påstand om ærekrenkelse på bakgrunn av Brukers bruk av Nettsiden.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

Bruker aksepterer herved at tilgangen til Nettsiden, herunder innholdet, tilbys vederlagsfritt. Stiftelsen skal ikke holdes ansvarlig overfor Brukeren eller andre, for tap eller skade av noen art, som kan oppstå som følge av uautorisert bruk av Nettsiden. Dette omfatter også bruk av informasjon fra Nettsiden.

Ved bruk av Nettsiden, godtar Brukeren disse Brukervilkårene og ansvarsbegrensningene som er definert av Stiftelsen. Stiftelsen forbeholder seg retten til å endre Brukervilkårene og ansvarsbegrensningene og vil publisere oppdatert versjon på  Nettsiden når dette skjer.

Nettsiden er ment for bruk i Norge. De som benytter siden utenfor Norge er selv ansvarlige for overholdelse av nasjonale lover i den grad slike kommer til anvendelse.

Stiftelsen vil gjøre sitt ytterste for å sikre at Nettsiden er fullt operasjonell. Stiftelsen kan dog ikke garantere for at Nettsiden er uten forsinkelser, avbrudd eller feil.

Avkall

Dersom Bruker misligholder Brukervilkårene, vil Brukervilkårene fremdeles være gjeldene, selv om Stiftelsen ikke foretar seg noe. Stiftelsen vil således ha alle rettigheter i behold også ved senere mislighold.

Generelt

Dersom noen av Brukervilkårene ansees å være ugyldige, falt bort eller av en annen grunn ikke kan håndheves, skal dette vilkåret anses adskilt fra de øvrige, og skal således ikke påvirke gyldigheten og håndhevingsadgangen for de gjenværende vilkårene.

Jurisdiksjon og lovvalg

Brukervilkårene skal være i samsvar med norsk rett. Dersom Brukervilkårene strider mot gjeldene norsk rett skal norsk rett tas til følge. Eventuelle tvister som oppstår på bakgrunn av Brukervilkårene eller bruk av Nettsiden skal behandles av norske domstoler. Rett verneting er Romerike og Glåmdal tingrett.

Ved spørsmål oppfordres Bruker til å ta kontakt direkte med Stiftelsen [Kontakt].

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene og betingelsene, kan du kontakte oss:

  • Via epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kontakt

Skrevet av Harald . i kategorien Om oss

For mer informasjon om arrangement, utleie, omvisning osv:

Stiftelsen Aur Prestegård:
Tlf 920 61 788
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Aur guidegruppe:

Brita Toverud, tlf. 980 15 094

Kart

Skrevet av Harald . i kategorien Om oss

Prestegården

Skrevet av Harald .

 

Aur prestegård eies og forvaltes av Stiftelsen Aur Prestegård som ble opprettet i 1984. Stiftelsens formål er å sette i stand prestegården med tun og bebyggelse og å administrere bruken av eiendommen.