Romeriksforbundet

Skrevet av Harald . i kategorien Aurskog historielag

Romeriksforbundet - et frilynt ungdomslag utmeldt fra Eidsiva Ungdomslag

Begrunnelse:
Krav om at all skriftlighet skulle forgå på nynorsk og at medlemmer fra Blaker, Fet , Sørum og Aurskog ikke ble valgt inn i styret eller komiteer.

Nystiftet i 1909.

Målsetting for Romeriksforbundet

 • Stimulere fedrelandsfølelsen
 • Respekt for menneskeverdet
 • Raumalekene etter 1945
 • Arbeide med bunaden

Første formann
Johan Garder, Fet

Utstillingen viser hvilke konkurranser som Romeriksforbundet arrangerte og de plasseringer som Aurskog ungdomslag fikk i disse.

Aurskog ungdomslag

 • Grunnlagt 1894
 • Første møte på Aursmoen
 • Første formann H E Tønsberg
 • Nestformann Anna Hagen
 • 126 medlemmer meldte seg på første møte

Foreningen formål

 • Foredling av moralen
 • Utvikle ånden og vekke interesse- og forståelse for de reformer vår tid arbeider med og de tanker som disse grunner seg på

I 1908 fikk laget ny fane, samtidig med 100 års jubileet for slaget på Toverud.

Ungdomslaget var veldig allsidig med mange tilbud til medlemmene, bla idrettsgrupper, teater og revy virksomhet og fester.

I 1914 skilte det som ble arbeiderungdomslaget seg ut.

Til å begynne med var alle møter på Trampen, men etter skilsmissen hadde ikke den borgelige gruppa noe eget tilholdssted. Det tok en tiårs tid med dugnadsarbeid og gaver før Bøndernes hus stod ferdig.

Helt avgjørende var donasjon fra Casper Lomsnes på 17000 kr.

Utstillingen viser en plakat med navn på formennene gjennom tidene.

Utstillingen viser også diplomer og pokaler vunnet av medlemmer av ungdomslaget i konkurranser i regi av Romerike ungdomsforbund. Diplomene er vakkert utformet.

Hvorfor historielaget har satt opp denne utstillingen?

Det er av den gode grunn at alle gjenstandene vi har ble overlatt oss da Bøndernes Hus ble solgt. Vi har egentlig ikke oppbevaringsplass, men vi synes det var for gæli at dette skulle ligge stable her i Forpakterboligen, på historielagets rom, uten at noen visste hvor alt var tatt veien.

Når dere går og ser på utstillingen, må dere beundre de kunstnerisk utformete diplomene, pokalene som er av sølv og fanen

. Den ble første gang tatt i bruk 1908 da man feiret 100 årsdagen for slaget ved Toverud. I dette jubileet hadde ungdomslaget mange viktige oppgaver.